Javascript Code Encrypter And Obfuscator

   Đây là một công cụ mã hóa và bảo mật code javascript. Nó sử dụng một thuật toán đặc biệt để mã hóa code javascript mà không làm ảnh hưởng đến chức năng hoạt động của code.

Tại sao phải mã hóa code Javascript?
   Javascript là một ngôn ngữ lập trình kịch bản Client-Side (Client-Side Script Language) và nó không được bảo vệ. Nhưng bạn có thể mã hóa và bảo vệ code của bạn để không cho người khác đọc và hiểu cách hoạt động của code...
   Xin chú ý rằng không có phương pháp mã hóa tuyệt đối. Chúng tôi chỉ có thể làm cho việc giải mã khó khăn hơn...karu

About karu

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :